پویایی در اوج ناامیدی گردشگری یزد

پویایی در اوج ناامیدی گردشگری یزد ایسنا/یزد این روزها در حالی که گردشگری وضعیت خوبی ندارد و بسیاری از احیای این صنعت در کشورمان ناامید هستند، مردم یزد پویاتر از همیشه با امید به احیای قطعی این صنعت، نسبت به مرمت و ترمیم بافت تاریخی اقدام کرده‌اند. صنعت گردشگری این روزها حال و روز خوبی ندارد اما این مسئله را در حالی در کشورمان شاهد هستیم که طرح‌های مرمتی در یزد رونق گرفته و مردم به جای ناامیدی در صدد تلاش برای احیای این صنعت هستند، گویا یزدی‌ها اعتقادی به ناامیدی ندارند و پشتکار را پیشه کرده‌اند. از ابتدای امسال تاکنون با وجود وضعیت ناخوش احوال صنعت گردشگری، بیش از 100 بنا مرمت شده و مردم پویاتر از همیشه مانند روزهای پر رونق گردشگری در حال مرمت ابنیه تاریخی و خانه‌هایشان هستند و به نظر می‌رسد روزهای روشن زودتر از تمام کشور بر صنعت گردشگری یزد حاکم شود. انتهای خبر

پویایی در اوج ناامیدی گردشگری یزد

پویایی در اوج ناامیدی گردشگری یزد

ایسنا/یزد این روزها در حالی که گردشگری وضعیت خوبی ندارد و بسیاری از احیای این صنعت در کشورمان ناامید هستند، مردم یزد پویاتر از همیشه با امید به احیای قطعی این صنعت، نسبت به مرمت و ترمیم بافت تاریخی اقدام کرده‌اند.

صنعت گردشگری این روزها حال و روز خوبی ندارد اما این مسئله را در حالی در کشورمان شاهد هستیم که طرح‌های مرمتی در یزد رونق گرفته و مردم به جای ناامیدی در صدد تلاش برای احیای این صنعت هستند، گویا یزدی‌ها اعتقادی به ناامیدی ندارند و پشتکار را پیشه کرده‌اند.

از ابتدای امسال تاکنون با وجود وضعیت ناخوش احوال صنعت گردشگری، بیش از 100 بنا مرمت شده و مردم پویاتر از همیشه مانند روزهای پر رونق گردشگری در حال مرمت ابنیه تاریخی و خانه‌هایشان هستند و به نظر می‌رسد روزهای روشن زودتر از تمام کشور بر صنعت گردشگری یزد حاکم شود.

انتهای خبر