پوشک هوشمندی که زمان تعویض را اطلاع می‌دهد

دانشمندان آمریکایی، نوعی پوشک هوشمند ابداع کرده‌اند که می‌تواند والدین را از زمان تعویض و میزان رطوبت آن آگاه کند.

دانشمندان آمریکایی، نوعی پوشک هوشمند ابداع کرده‌اند که می‌تواند والدین را از زمان تعویض و میزان رطوبت آن آگاه کند.

Radio Eram

FREE
VIEW