پوشش ویژه اجرای حکم اعدام نوید افکاری

در این برنامه گزارش‌ها و دیدگاه‌های مهدی رستم‌پور، مهتاب وحیدی راد، محمود امیری‌مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران و تقی رحمانی فعال سیاسی و مدنی را می‌شنوید.

در این برنامه گزارش‌ها و دیدگاه‌های مهدی رستم‌پور، مهتاب وحیدی راد، محمود امیری‌مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران و تقی رحمانی فعال سیاسی و مدنی را می‌شنوید.