پهپاد نظامی آمریکا پس از ۹۰۸ روز پرواز فرود آمد

پهپاد نظامی ارتش آمریکا موسوم به X-۳۷B پس از گذراندن ۹۰۸ روز در فضا و ثبت یک رکورد جدید به سلامت فرود آمد و اکنون با احتساب پروازهای گذشته ۳۷۷۴ روز را در فضا گذرانده و بیش از دو میلیارد کیلومتر را طی کرده است.

پهپاد نظامی ارتش آمریکا موسوم به X-۳۷B پس از گذراندن ۹۰۸ روز در فضا و ثبت یک رکورد جدید به سلامت فرود آمد و اکنون با احتساب پروازهای گذشته ۳۷۷۴ روز را در فضا گذرانده و بیش از دو میلیارد کیلومتر را طی کرده است.

Radio Eram

FREE
VIEW