پهپاد غول‌پیکر آمریکا برای آزمایش موشک‌های مافوق صوت و سلاح‌های دور برد

آمریکا از یک پهپاد غول‌پیکر جدید برای آزمایش موشک‌های مافوق صوت و سلاح‌های دور برد خود استفاده می‌کند.

آمریکا از یک پهپاد غول‌پیکر جدید برای آزمایش موشک‌های مافوق صوت و سلاح‌های دور برد خود استفاده می‌کند.

Radio Eram

FREE
VIEW