پهپادها و فناوری‌ ناسا چطور ورق را برمی‌گردانند؟!

فناوری تاکنون نقش کلیدی در واکنش به فجایع انسانی ایفا کرده است، که در این میان به استقرار یک دستگاه توسعه یافته توسط ناسا تا روش ماهواره‌ها و پهپادها در ترسیم یک تصویر دقیق از آنچه روی زمین رخ می‌دهد، می‌توان اشاره کرد.

فناوری تاکنون نقش کلیدی در واکنش به فجایع انسانی ایفا کرده است، که در این میان به استقرار یک دستگاه توسعه یافته توسط ناسا تا روش ماهواره‌ها و پهپادها در ترسیم یک تصویر دقیق از آنچه روی زمین رخ می‌دهد، می‌توان اشاره کرد.

Radio Eram

FREE
VIEW