پهپادهای چندبخشی با ظاهری شبیه به عنکبوت

مجموعه‌ای قابل توجه از نمونه‌های اولیه پهپادها توسط گروهی از دانشگاه توکیو پیچیدگی پهپادهای چند ملخی را به سطح بالاتری ارتقا دادند. این ربات‌های پرنده قادرند شکل ساختاری خود را در هوا تغییر دهند و قابلیت‌های بی‌سابقه‌ای از خود به نمایش بگذارند.

مجموعه‌ای قابل توجه از نمونه‌های اولیه پهپادها توسط گروهی از دانشگاه توکیو پیچیدگی پهپادهای چند ملخی را به سطح بالاتری ارتقا دادند. این ربات‌های پرنده قادرند شکل ساختاری خود را در هوا تغییر دهند و قابلیت‌های بی‌سابقه‌ای از خود به نمایش بگذارند.

Radio Eram

FREE
VIEW