پنگوئنی با کفش‌های مصنوعی

پنگوئنی به دلیل مشکل ستون فقرات قادر به راه رفتن نبود و پژوهشگران با ابداع کفش‌های مصنوعی، کاری کردند که او دوباره بتواند گام بردارد.

پنگوئنی به دلیل مشکل ستون فقرات قادر به راه رفتن نبود و پژوهشگران با ابداع کفش‌های مصنوعی، کاری کردند که او دوباره بتواند گام بردارد.

Radio Eram

FREE
VIEW