پنهان شدن یک “سیاه‌چاله کلان‌جرم” در قلب کهکشان راه شیری

سیاهچاله‎ای کلان‌جرم در قلب کهکشان راه شیری و جایی در میان گرداب عظیم و در حال چرخش گاز داغ، پنهان شده است.

سیاهچاله‎ای کلان‌جرم در قلب کهکشان راه شیری و جایی در میان گرداب عظیم و در حال چرخش گاز داغ، پنهان شده است.

Radio Eram

FREE
VIEW