پلیس سین‌سیناتی: ۱۷ نفر هدف تیراندازی‌ قرار گرفتند

معاون رئیس پلیس سین‌سیناتی گفت شب بسیار خشونت‌باری پشت سر گذاشتیم و احتمالا ۱۷ نفر هدف تیراندازی قرار گرفته‌اند.

معاون رئیس پلیس سین‌سیناتی گفت شب بسیار خشونت‌باری پشت سر گذاشتیم و احتمالا ۱۷ نفر هدف تیراندازی قرار گرفته‌اند.