پلیس تهران تعداد چشمگیری از شهروندان را یک‌روزه به‌خاطر «کشف حجاب» احضار کرد

به گفته برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی، پلیس ایران روز یکشنبه ۲۳ شهریور برای شمار چشمگیری از شهروندان پیامک «کشف حجاب در خودرو» ارسال و آنان را به «پلیس امنیت اخلاقی» احضار کرد.

به گفته برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی، پلیس ایران روز یکشنبه ۲۳ شهریور برای شمار چشمگیری از شهروندان پیامک «کشف حجاب در خودرو» ارسال و آنان را به «پلیس امنیت اخلاقی» احضار کرد.