پر کردن حفره‌های استخوان با هیدروژل مخصوص

یک هیدروژل مخصوص به زودی می‌تواند حفره‌های موجود در استخوان‌های آسیب‌دیده را بهبود ببخشد.

یک هیدروژل مخصوص به زودی می‌تواند حفره‌های موجود در استخوان‌های آسیب‌دیده را بهبود ببخشد.

Radio Eram

FREE
VIEW