پروژه ۲۰ میلیون دلاری آمریکا برای کشف درمان آلزایمر

پژوهشگران آمریکایی با دریافت یک کمک‌هزینه ۲۰ میلیون دلاری سعی دارند راهی را برای درمان آلزایمر ارائه دهند.

پژوهشگران آمریکایی با دریافت یک کمک‌هزینه ۲۰ میلیون دلاری سعی دارند راهی را برای درمان آلزایمر ارائه دهند.

Radio Eram

FREE
VIEW