پروژه‌های امیدبخشی که قرار است اکتشافات فضایی را متحول کنند

«برنامه مفاهیم پیشرفته نوآورانه ناسا»، پروژه‌هایی را بررسی می‌کند که ممکن است در آینده اکتشافات فضایی بسیار موثر باشند.

«برنامه مفاهیم پیشرفته نوآورانه ناسا»، پروژه‌هایی را بررسی می‌کند که ممکن است در آینده اکتشافات فضایی بسیار موثر باشند.

Radio Eram

FREE
VIEW