پرونده جاسوسی؛ حبس ابد و ۹ سال زندان برای دو سوئدی ایرانی‌الاصل

دادگاه استکهلم دو برادر سوئدی ایرانی‌الاصل را در پرونده "جاسوسی" برای روسیه مجرم شناخت. پیمان کیا ۴۲ ساله به حبس ابد و پیام کیا به ۹ سال و ۱۰ ماه حبس محکوم شدند. حبس ابد در سوئد به معنای ۲۰ الی ۲۵ سال زندان است.دادستانی سوئد جرم دو افسر اطلاعاتی سوئدی را که ایرانی‌تبار هستند، در پرونده جاسوسی برای روسیه و به خطر انداختن امنیت سوئد محرز دانست. پیمان کیا که در واحد اطلاعات نظامی سرویس اطلاعاتی سوئد، ساپو (Säpo) اشتغال داشت، به دلیل جمع آوری ۹۰ سند طبقه‌بندی شده به حبس ابد محکوم شد. برادر او پیام، نیز برای همدستی و تدارکات ۹ سال و ۱۰ ماه حکم دریافت کرد. حبس ابد در سوئد به معنای دستکم ۲۰ الی ۲۵ سال زندان است. محکمه استکهلم تاکید کرده که برادر بز‌ر‌گتر "محرک اصلی این عمل" بوده در حالی که مشارکت دیگری "از اهمیت نسبی کمتری برخوردار است". این دو در سال ۲۰۲۱ و بعد از مشکوک شدن ساپوبه وجود یک جاسوس در این واحد و تحت نظر بودن دستگیر شده بودند. تحقیقات مقدماتی از سال ۲۰۱۷ شروع شده بود و چهار سال طول کشید تا رد پای عوامل رخنه کشف شود. این پرونده یکی از جدی‌ترین نمونه‌های جاسوسی در تاریخ سوئد تلقی ش..

دادگاه استکهلم دو برادر سوئدی ایرانی‌الاصل را در پرونده "جاسوسی" برای روسیه مجرم شناخت. پیمان کیا ۴۲ ساله به حبس ابد و پیام کیا به ۹ سال و ۱۰ ماه حبس محکوم شدند. حبس ابد در سوئد به معنای ۲۰ الی ۲۵ سال زندان است.دادستانی سوئد جرم دو افسر اطلاعاتی سوئدی را که ایرانی‌تبار هستند، در پرونده جاسوسی برای روسیه و به خطر انداختن امنیت سوئد محرز دانست. پیمان کیا که در واحد اطلاعات نظامی سرویس اطلاعاتی سوئد، ساپو (Säpo) اشتغال داشت، به دلیل جمع آوری ۹۰ سند طبقه‌بندی شده به حبس ابد محکوم شد. برادر او پیام، نیز برای همدستی و تدارکات ۹ سال و ۱۰ ماه حکم دریافت کرد. حبس ابد در سوئد به معنای دستکم ۲۰ الی ۲۵ سال زندان است. محکمه استکهلم تاکید کرده که برادر بز‌ر‌گتر "محرک اصلی این عمل" بوده در حالی که مشارکت دیگری "از اهمیت نسبی کمتری برخوردار است". این دو در سال ۲۰۲۱ و بعد از مشکوک شدن ساپوبه وجود یک جاسوس در این واحد و تحت نظر بودن دستگیر شده بودند. تحقیقات مقدماتی از سال ۲۰۱۷ شروع شده بود و چهار سال طول کشید تا رد پای عوامل رخنه کشف شود. این پرونده یکی از جدی‌ترین نمونه‌های جاسوسی در تاریخ سوئد تلقی شده زیرا متهمان فهرستی از کلیه کارکنان ساپو تهیه کرده بودند. دادگاه گفته که در انتقال و افشای اطلاعات مهم امنیتی سوئد به سرویس اطلاعات نظامی روسیه GRU هیچ شکی نیست. این دو از ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱، دستکم ده سال در این عرصه فعالیت داشتند. رسانه‌ها به نقل از رئیس دادگاه نوشته‌اند: «ارزیابی‌شواهد و مستندات نشان می‌دهد که بخش‌هایی از پازل ماجرا گم شده‌اند و نمی‌توان با اطمینان کامل در باره تصویر موجود نظر داد اما یک چیز کاملا واضح است و آن این که متهمان با انگیزه دریافت پول چنین کاری کرده‌اند.» هر دو برادر که در سپتامبر و نوامبر ۲۰۲۱ بازداشت شده‌اند، اتهامات وارده را رد کرده‌اند. محاکمه آنها اواخر نوامبر شروع شد.

Radio Eram

FREE
VIEW