پرواز موفقیت‌آمیز کپسول “اوریون” در نزدیکی ماه

کپسول "اوریون" در مهم‌ترین عملیات از ماموریت خود توانست با موفقیت به ماه نزدیک شود و مقامات ناسا را شگفت‌زده کند.

کپسول "اوریون" در مهم‌ترین عملیات از ماموریت خود توانست با موفقیت به ماه نزدیک شود و مقامات ناسا را شگفت‌زده کند.

Radio Eram

FREE
VIEW