پرواز اولین هواپیماها با فناوری پوست کوسه

اختراعی که منجر به صرفه‌جویی سالانه حدود ۴۰۰ تن نفت سفید و بیش از ۱۲۰۰ تن دی اکسید کربن برای هر هواپیمای بوئینگ ۷۷۷-۳۰۰ER می‌شود، به زودی روی هواپیماهای باربری خطوط هوایی سوئیس نصب خواهد شد.

اختراعی که منجر به صرفه‌جویی سالانه حدود ۴۰۰ تن نفت سفید و بیش از ۱۲۰۰ تن دی اکسید کربن برای هر هواپیمای بوئینگ ۷۷۷-۳۰۰ER می‌شود، به زودی روی هواپیماهای باربری خطوط هوایی سوئیس نصب خواهد شد.

Radio Eram

FREE
VIEW