پرداخت خالص آلمان به صندوق بودجه اتحادیه اروپا رکورد شکست

آلمان در سال گذشته میلادی فراتر از ۲۵ میلیارد یورو بیش از مبلغ دریافتی به صندوق بودجه اتحادیه اروپا پرداخت کرده است. این رقم برای فرانسه کمتر از نصف بوده و لهستان کشوری است که بیشترین دریافتی را داشته است.حدود ۷۰ درصد بودجه اتحادیه اروپا از پرداخت یک درصد تولید ناخالص داخلی ۲۷ کشور عضو تامین می‌شود و هر کشوری اقتصاد قدرتمندتری داشته باشد سهم بیشتری می‌پردازد. در همین حال کشورهای عضو اتحادیه هر سال مبالغی از صندوق مشترک بودجه دریافت می‌کنند و اختلاف آن با سهمیه پرداخت شده‌تراز خالص پرداخت یا برداشت را نشان می‌دهد. مطابق محاسبات خبرگزاری آلمان که روز پنج‌شنبه ۲۹ دسامبر منتشر شده خالص پرداختی این کشور به صندوق بودجه اتحادیه در سال گذشته ۲۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو بوده است. این رقم برای آلمان یک رکورد تاریخی به شمار می‌رود و پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) بیشترین میزانی است که یکی از اعضا به صندوق بودجه پرداخت کرده است. سهم فرانسه و ایتالیا، نصف و یک هشتم سهم آلمان پرداخت خالص فرانسه به صندوق بودجه اتحادیه در سال گذشته ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو و سهم ایتالیا ۳ میلیارد و..

آلمان در سال گذشته میلادی فراتر از ۲۵ میلیارد یورو بیش از مبلغ دریافتی به صندوق بودجه اتحادیه اروپا پرداخت کرده است. این رقم برای فرانسه کمتر از نصف بوده و لهستان کشوری است که بیشترین دریافتی را داشته است.حدود ۷۰ درصد بودجه اتحادیه اروپا از پرداخت یک درصد تولید ناخالص داخلی ۲۷ کشور عضو تامین می‌شود و هر کشوری اقتصاد قدرتمندتری داشته باشد سهم بیشتری می‌پردازد. در همین حال کشورهای عضو اتحادیه هر سال مبالغی از صندوق مشترک بودجه دریافت می‌کنند و اختلاف آن با سهمیه پرداخت شده‌تراز خالص پرداخت یا برداشت را نشان می‌دهد. مطابق محاسبات خبرگزاری آلمان که روز پنج‌شنبه ۲۹ دسامبر منتشر شده خالص پرداختی این کشور به صندوق بودجه اتحادیه در سال گذشته ۲۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو بوده است. این رقم برای آلمان یک رکورد تاریخی به شمار می‌رود و پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) بیشترین میزانی است که یکی از اعضا به صندوق بودجه پرداخت کرده است. سهم فرانسه و ایتالیا، نصف و یک هشتم سهم آلمان پرداخت خالص فرانسه به صندوق بودجه اتحادیه در سال گذشته ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو و سهم ایتالیا ۳ میلیارد و ۲۰۰ یورو بوده است دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید با این ترتیب پرداخت‌های فرانسه و ایتالیا به صندوق بودجه اتحادیه منهای منابعی که از این صندوق به آنها پرداخت شده به ترتیب کمتر از نصف و حدود یک هشتم آلمان بوده است. کشور لهستان با فاصله زیاد از دیگر کشورها بیشترین دریافتی خالص از صندوق بودجه اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۱ را به خود اختصاص می‌دهد. لهستان در صدر دریافت‌کنندگان بودجه لهستان سال پیش حدود ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو بیش از سهمیه‌ای که پرداخت کرده از صندوق بودجه اتحادیه دریافت کرده است. یونان با دریافت چهار و نیم میلیارد یورو بیش از پرداخت در جایگاه دوم، مجارستان با حدود چهار میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو در جایگاه بعدی و رومانی با دریافت حدود چهار میلیارد یورو در جایگاه چهارم قرار دارد. اضافه پرداخت‌ها به لهستان و مجارستان به لحاظ سیاسی بسیار مناقشه‌برانگیز است؛ این دو کشور متهم می‌شوند که اصول حاکمیت قانون و ارزش‌های بنیادی اتحادیه اروپا را نقض می‌کنند. در میان این دو کشور تا کنون تنها مجارستان است که به دلیل عدم رعایت حاکمیت قانون و تلاش ناکافی برای مبارزه با فساد و رانت‌خواری با تدابیر تنبیهی و تعلیق بودجه روبرو شده است. تعلیق بیش از شش میلیارد یورو سهمیه مجارستان نمایندگان دائمی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشستی که ۱۲ دسامبر در بروکسل برگزار شد بر سر تعلیق شش میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو از سهم مجارستان از بودجه مشترک کشورهای عضو توافق کردند. به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید کمیسیون اتحادیه اروپا که مسئولیت نظارت بر صندوق بودجه و رعایت اصول حاکمیت قانون در کشورهای عضو را بر عهده دارد از اظهار نظر درباره آماری که خبرگزاری آلمان منتشر کرد خودداری کرده است. این کمیسیون از مدتی پیش انتشار رسمی بیلان بودجه اتحادیه را متوقف کرده و علت آن را سوءاستفاده سیاسی احتمالی مخالفان اتحادیه اروپا در کشورهایی با پرداخت خالص قابل اعتنا به صندوق بودجه عنوان می‌کند. پرداخت خالص آلمان به صندوق بودجه اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۰ حدود ۱۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیارد یورو و به مراتب کمتر از سال گذشته بوده است. در مذاکرات مربوط به تعیین بودجه سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷ دولت فدرال آلمان و دیگر کشورهایی که پرداخت آنها به صندوق بودجه فراتر از برداشت است توافق کرده‌اند برای جبران کسری ناشی از خروج بریتانیا از اتحادیه، که یکی از کشورها با پرداخت خالص قابل توجهی بوده، سهمیه خود را افزایش دهند.

Radio Eram

FREE
VIEW