پرتاب ۳۶ ماهواره اینترنتی “وان‌وب” با موشک هند

۳۶ ماهواره اینترنتی شرکت "وان‌وب" با موشک سازمان پژوهش‌های فضایی هند به مدار پرتاب شدند.

۳۶ ماهواره اینترنتی شرکت "وان‌وب" با موشک سازمان پژوهش‌های فضایی هند به مدار پرتاب شدند.

Radio Eram

FREE
VIEW