پرتاب ۲ ماهواره مخابراتی در چهاردهمین ماموریت موشک “فالکون۹”

موشک "فالکون۹" شرکت "اسپیس ایکس" در چهاردهمین ماموریت خود، دو ماهواره مخابراتی دیگر را پرتاب کرد.

موشک "فالکون۹" شرکت "اسپیس ایکس" در چهاردهمین ماموریت خود، دو ماهواره مخابراتی دیگر را پرتاب کرد.

Radio Eram

FREE
VIEW