پرتاب “آرتمیس ۱” تا چند هفته آینده انجام نخواهد شد

پس از بروز مشکلاتی در پرتاب ماموریت "آرتمیس ۱"، ناسا اعلام کرد که پرتاب آن احتمالا تا چند هفته آینده به تعویق خواهد افتاد.

پس از بروز مشکلاتی در پرتاب ماموریت "آرتمیس ۱"، ناسا اعلام کرد که پرتاب آن احتمالا تا چند هفته آینده به تعویق خواهد افتاد.

Radio Eram

FREE
VIEW