پای مد به فضا هم باز می‌شود!

یک مهندس هوافضا پروژه‌ای را برای حضور زنان در فضا آغاز کرده است که طراحی و تهیه لباس‌های فضایی ویژه زنان را نیز شامل می‌شود.

یک مهندس هوافضا پروژه‌ای را برای حضور زنان در فضا آغاز کرده است که طراحی و تهیه لباس‌های فضایی ویژه زنان را نیز شامل می‌شود.

Radio Eram

FREE
VIEW