پایان مرحله اول لیگ برتر دوچرخه سواری با قهرمانی سپاهانی‌ها

پایان مرحله اول لیگ برتر دوچرخه سواری با قهرمانی سپاهانی‌ها اولین مرحله لیگ برتر دوچرخه سواری جاده با قهرمانی رکابزنان سپاهان به پایان رسید. به گزارش ایسنا، در دومین روز از لیگ برتر دوچرخه سواری جاده، رکابزنان در ماده تایم تریل به رقابت پرداختند. پس از مسافت ۱۳۶ کیلومتر، تیم سپاهان توانست عنوان نخست را در این ماده به دست آورد. امیر حسین جمشیدیان از تیم سپاهان اصفهان نفر اول ماده تایم تریل شد. *نتایج تایم تریل انفرادی به شرح زیر است: ۱-امیر حسین جمشیدیان از سپاهان اصفهان با زمان ۴۴ دقیقه ۳۶ثانیه ۲-بهنام ارین از تیم داشنگاه آزاد تبریز با زمان ۴۴ دقیقه ۴۱ ثانیه ۳-سعید صفرزاده از تیم دانشگاه آزاد تبریز با زمان ۴۵ دقیقه و ۴۰ ثانیه روز گذشته نیز محمد گنج خانلو از تیم سپاهان اصفهان در ماده استقامت جاده قهرمان شد. به این ترتیب اول مرحله لیگ برتر دوچرخه سواری جاده با قهرمانی رکابزنان سپاهان به پایان رسید. انتهای پیام

پایان مرحله اول لیگ برتر دوچرخه سواری با قهرمانی سپاهانی‌ها

پایان مرحله اول لیگ برتر دوچرخه سواری با قهرمانی سپاهانی‌ها

اولین مرحله لیگ برتر دوچرخه سواری جاده با قهرمانی رکابزنان سپاهان به پایان رسید.

به گزارش ایسنا، در دومین روز از لیگ برتر دوچرخه سواری جاده، رکابزنان در ماده تایم تریل به رقابت پرداختند. پس از مسافت ۱۳۶ کیلومتر، تیم سپاهان توانست عنوان نخست را در این ماده به دست آورد.

امیر حسین جمشیدیان از تیم سپاهان اصفهان نفر اول ماده تایم تریل شد.

*نتایج تایم تریل انفرادی به شرح زیر است:

۱-امیر حسین جمشیدیان از سپاهان اصفهان با زمان ۴۴ دقیقه ۳۶ثانیه
۲-بهنام ارین از تیم داشنگاه آزاد تبریز با زمان ۴۴ دقیقه ۴۱ ثانیه
۳-سعید صفرزاده از تیم دانشگاه آزاد تبریز با زمان ۴۵ دقیقه و ۴۰ ثانیه

روز گذشته نیز محمد گنج خانلو از تیم سپاهان اصفهان در ماده استقامت جاده قهرمان شد.
به این ترتیب اول مرحله لیگ برتر دوچرخه سواری جاده با قهرمانی رکابزنان سپاهان به پایان رسید.

انتهای پیام