پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران در گرگان برگزار می‌شود

تهران- ایرنا- پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران که قرار بود آبان ماه امسال در کرمان برگزار شود، باتوجه به مهیانشدن زیرساخت فنی تالار مرکزی این شهر، در گرگان برگزار خواهد شد.

تهران- ایرنا- پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران که قرار بود آبان ماه امسال در کرمان برگزار شود، باتوجه به مهیانشدن زیرساخت فنی تالار مرکزی این شهر، در گرگان برگزار خواهد شد.

Radio Eram

FREE
VIEW