پازل گمشده اولین پیوند قلب خوک به انسان پیدا شد

اولین پیوند قلب خوک به انسان تنها ۶۱ روز طول کشید. اکنون، پزشکان می‌گویند که تفاوت‌های غیرمنتظره‌ای را در سیستم هدایت الکتریکی قلب اصلاح‌شده از لحاظ ژنتیکی مورد استفاده در این روش، یافته‌اند.

اولین پیوند قلب خوک به انسان تنها ۶۱ روز طول کشید. اکنون، پزشکان می‌گویند که تفاوت‌های غیرمنتظره‌ای را در سیستم هدایت الکتریکی قلب اصلاح‌شده از لحاظ ژنتیکی مورد استفاده در این روش، یافته‌اند.

Radio Eram

FREE
VIEW