پارسال تنها «یک سوم» درآمدهای نفتی پیش‌بینی‌شده در بودجه ایران محقق شد

پارسال تنها «یک سوم» درآمدهای نفتی پیش‌بینی‌شده در بودجه ایران محقق شد خبرگزاری فارس گزارش داده است پارسال دولت، درآمد ۱۵۳ هزار میلیارد تومانی از بابت صادرات نفت و گاز در بودجه لحاظ کرده بود، اما تنها ۵۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن محقق شده‌است. ایران در بودجه سال گذشته صادرات روزانه بیش از ۱.۵ میلیون بشکه نفت را گنجانده بود، در حالی که طبق آمارهایی که شرکت اطلاعات انرژی و ردیابی نفتکش‌ها، کپلر، که در اختیار رادیو فردا قرار داده، تنها حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز توانسته نفت صادر کند. ایران در بودجه سال جاری خورشیدی نیز صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت را گنجانده، اما آمارهای کپلر نشان می‌دهد در سه ماه گذشته متوسط صادرات روزانه نفت ایران ۱۸۲ هزار بشکه بوده است. خبرگزاری فارس می‌نویسد بودجه عمومی دولت در سال گذشته خورشیدی ۴۴۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که ۷۵ درصد آن محقق شده و دولت برای جلوگیری از کسری بودجه واگذاری دارایی‌های مالی (انتشار اوراق قرضه، برداشت از صندوق توسعه ملی) و غیره را بیش از سه برابر افزایش داده است. دولت پارسال ۶۵ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی ..

پارسال تنها «یک سوم» درآمدهای نفتی پیش‌بینی‌شده در بودجه ایران محقق شد

خبرگزاری فارس گزارش داده است پارسال دولت، درآمد ۱۵۳ هزار میلیارد تومانی از بابت صادرات نفت و گاز در بودجه لحاظ کرده بود، اما تنها ۵۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن محقق شده‌است.

ایران در بودجه سال گذشته صادرات روزانه بیش از ۱.۵ میلیون بشکه نفت را گنجانده بود، در حالی که طبق آمارهایی که شرکت اطلاعات انرژی و ردیابی نفتکش‌ها، کپلر، که در اختیار رادیو فردا قرار داده، تنها حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز توانسته نفت صادر کند.

ایران در بودجه سال جاری خورشیدی نیز صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت را گنجانده، اما آمارهای کپلر نشان می‌دهد در سه ماه گذشته متوسط صادرات روزانه نفت ایران ۱۸۲ هزار بشکه بوده است.

خبرگزاری فارس می‌نویسد بودجه عمومی دولت در سال گذشته خورشیدی ۴۴۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که ۷۵ درصد آن محقق شده و دولت برای جلوگیری از کسری بودجه واگذاری دارایی‌های مالی (انتشار اوراق قرضه، برداشت از صندوق توسعه ملی) و غیره را بیش از سه برابر افزایش داده است.

دولت پارسال ۶۵ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است.

درآمدهای مالیاتی دولت نیز طی سال گذشته ۷.۲ درصد کمتر از برآورد قانون بودجه بوده و به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

همچنین فروش حدود ۴۴۵۰ میلیارد تومان اموال منقول و غیرمنقول دولت (خصوصی‌سازی) در نظر گرفته شده بود، اما تنها حدود ۱۰ درصد آن محقق شده است. این درحالی است که دولت برای سال جاری فروش دارای‌های منقول و غیرمنقول خود را ۴۰ هزار میلیارد تومان (۱۰ برابر رقم خصوصی‌سازی بودجه پارسال و ۱۰۰ برابر رقمی که پارسال محقق شد) در نظر گرفته است.

Radio Eram

FREE
VIEW