“ویپ” اثرات مضر ده‌ها سال استعمال سیگار را دارد!

اگر فکر می‌کنید استفاده از سیگارهای الکترونیکی یا ویپ روشی مطمئن‌تر از سیگار کشیدن برای مصرف نیکوتین است، بهتر است دوباره به این موضوع فکر کنید چرا که محققان انجمن قلب آمریکا می‌گویند، ویپ باعث ایجاد تغییراتی در عملکرد قلبی عروقی می‌شود که مشابه تاثیر سیگار کشیدن برای نزدیک به ۲۰ سال است.

اگر فکر می‌کنید استفاده از سیگارهای الکترونیکی یا ویپ روشی مطمئن‌تر از سیگار کشیدن برای مصرف نیکوتین است، بهتر است دوباره به این موضوع فکر کنید چرا که محققان انجمن قلب آمریکا می‌گویند، ویپ باعث ایجاد تغییراتی در عملکرد قلبی عروقی می‌شود که مشابه تاثیر سیگار کشیدن برای نزدیک به ۲۰ سال است.

Radio Eram

FREE
VIEW