ویدئو / کندوان، ییلاقی در رشته‌کوه‌های سهند

ویدئو / کندوان، ییلاقی در رشته‌کوه‌های سهند روستای تاریخی کندوان در ۲۲ کیلومتری شهر اسکو در ۶۲ کیلومتری شهر تبریز و در منطقه‌ای ییلاقی از رشته کوه‌های سهند واقع شده است که معماری طبیعی و خاص آن شهرت جهانی دارد. شیوه بنای خانه‌های این روستا از نوع معماری صخره‌ای به شکل مخروطی یا کله‌قندی است و تنها نوع مصالح مورد استفاده در خانه‌های این روستا، سنگ است. روستای کندوان در سال ۱۳۷۶ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد. دریافت 30 MB تصویربردار: علیرضا محمدی / تدوینگر: عماد نعمتی

ویدئو / کندوان، ییلاقی در رشته‌کوه‌های سهند

ویدئو / کندوان، ییلاقی در رشته‌کوه‌های سهند

روستای تاریخی کندوان در ۲۲ کیلومتری شهر اسکو در ۶۲ کیلومتری شهر تبریز و در منطقه‌ای ییلاقی از رشته کوه‌های سهند واقع شده است که معماری طبیعی و خاص آن شهرت جهانی دارد. شیوه بنای خانه‌های این روستا از نوع معماری صخره‌ای به شکل مخروطی یا کله‌قندی است و تنها نوع مصالح مورد استفاده در خانه‌های این روستا، سنگ است. روستای کندوان در سال ۱۳۷۶ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد.

دریافت 30 MB

تصویربردار: علیرضا محمدی / تدوینگر: عماد نعمتی