ویدئو / کشف قدیمی‌ترین توالی «دی‌اِن‌اِی» جهان در گرینلند

محققان دانمارکی پس از بررسی رسوبات عصر یخبندان در شمال «گرینلند»، موفق به کشف قدیمی‌ترین توالی «دی‌اِن‌اِی» در جهان شدند.این محققان برای مطالعه و بررسی کامل این نمونه‌های دی‌ان‌ای که قدمت آن‌ها به دو میلیون سال می‌رسد، ۱۶ سال زمان صرف کردند.گرینلند، منطقه‌ای قطبی و به شکل گسترده خالی از حیات است، اما نمونه‌های دی‌ان‌ای نشان می‌دهد که این منطقه زمانی آب‌وهوای متفاوتی داشته است.

محققان دانمارکی پس از بررسی رسوبات عصر یخبندان در شمال «گرینلند»، موفق به کشف قدیمی‌ترین توالی «دی‌اِن‌اِی» در جهان شدند.این محققان برای مطالعه و بررسی کامل این نمونه‌های دی‌ان‌ای که قدمت آن‌ها به دو میلیون سال می‌رسد، ۱۶ سال زمان صرف کردند.گرینلند، منطقه‌ای قطبی و به شکل گسترده خالی از حیات است، اما نمونه‌های دی‌ان‌ای نشان می‌دهد که این منطقه زمانی آب‌وهوای متفاوتی داشته است.

Radio Eram

FREE
VIEW