ویدئو / کاه‌سوزی و کِشتِ روزی؛ گشتی در شالیزارهای مازندران

ویدئو / کاه‌سوزی و کِشتِ روزی؛ گشتی در شالیزارهای مازندران کشت برنج در برخی شالیزارهای گیلان و مازندران دو بار در سال انجام می‌شود. آماده‌سازی زمین و خاک برای آغاز کشت دوم، نیازمند مراحلی است؛ از جمله سوزاندن کاه و کلش موجود در زمین‌ها. همین مراحل و همچنین بالاتر بودن اجاره ماشین‌آلات کشاورزی در زمان کشت دوم، تولید در این مرحله را هزینه‌برتر از کشت اول کرده است. در این ویدئو نگاه کوتاهی انداخته‌ایم به شالیزارهای فریدون‌کنار در استان مازندران. دریافت 44 MB تصویربردار:‌ جواد میرزایی / تدوینگر: عماد نعمتی

ویدئو / کاه‌سوزی و کِشتِ روزی؛ گشتی در شالیزارهای مازندران

ویدئو / کاه‌سوزی و کِشتِ روزی؛ گشتی در شالیزارهای مازندران

کشت برنج در برخی شالیزارهای گیلان و مازندران دو بار در سال انجام می‌شود. آماده‌سازی زمین و خاک برای آغاز کشت دوم، نیازمند مراحلی است؛ از جمله سوزاندن کاه و کلش موجود در زمین‌ها. همین مراحل و همچنین بالاتر بودن اجاره ماشین‌آلات کشاورزی در زمان کشت دوم، تولید در این مرحله را هزینه‌برتر از کشت اول کرده است. در این ویدئو نگاه کوتاهی انداخته‌ایم به شالیزارهای فریدون‌کنار در استان مازندران.

دریافت 44 MB

تصویربردار:‌ جواد میرزایی / تدوینگر: عماد نعمتی