ویدئو / کاهش ۶۹ درصدی حیات وحش در نیم قرن

یک گزارش علمی جامع نشان می‌دهد جمعیت حیات وحش طی ۵۰ سال اخیر به طور متوسط با کاهش ۶۹ درصدی روبه‌رو شده است.از اقیانوس‌ها گرفته تا جنگل‌های بارانیِ استوایی، جمعیت پرندگان، ماهی‌ها، دوزیستان و خزندگان به شدت رو به کاهش است.طبق این تحقیق که توسط «صندوق جهانی طبیعت» و «انجمن جانورشناسی لندن» انجام شده، بین سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۸ به طور متوسط بیش از دوسومِ جمعیت حیات وحش با کاهش مواجه شده است.محققان، علت این اتفاق را جنگل‌زدایی، مصرف بیش از اندازۀ منابع طبیعی که منجر به تغییراتِ اقلیمی شده و آلودگیِ گستردۀ طبیعت، توسط فعالیت‌های انسانی عنوان کرده‌اند.

یک گزارش علمی جامع نشان می‌دهد جمعیت حیات وحش طی ۵۰ سال اخیر به طور متوسط با کاهش ۶۹ درصدی روبه‌رو شده است.از اقیانوس‌ها گرفته تا جنگل‌های بارانیِ استوایی، جمعیت پرندگان، ماهی‌ها، دوزیستان و خزندگان به شدت رو به کاهش است.طبق این تحقیق که توسط «صندوق جهانی طبیعت» و «انجمن جانورشناسی لندن» انجام شده، بین سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۸ به طور متوسط بیش از دوسومِ جمعیت حیات وحش با کاهش مواجه شده است.محققان، علت این اتفاق را جنگل‌زدایی، مصرف بیش از اندازۀ منابع طبیعی که منجر به تغییراتِ اقلیمی شده و آلودگیِ گستردۀ طبیعت، توسط فعالیت‌های انسانی عنوان کرده‌اند.

Radio Eram

FREE
VIEW