ویدئو / نظریه تازه درباره نابودی حیات در مریخِ باستانی

مدل‌های جدید کامپیوتری نشان می‌دهد حیاتی که احتمالا میلیاردها سال قبل در مریخ وجود داشته، بر اثر آسیب جدی به اتمسفر و تغییر اقلیم از بین رفته است. مریخِ امروزی بسیار سرد و خشک است، اما شواهد نشان می‌دهد این سیاره روزگاری دارای رودخانه، دریاچه و حتی اقیانوس بوده است، به عبارت دیگر، شرایط محیطی مریخِ باستان به‌گونه‌ای بوده که می‌توانست امکان بقای حیات میکروبی را فراهم کند. اکنون دانشمندان آمریکایی دریافته‌اند فعالیت میکروب‌های موجود در سطح سیاره سرخ، عاملی برای از بین رفتن اتمسفر این سیاره بوده است.

مدل‌های جدید کامپیوتری نشان می‌دهد حیاتی که احتمالا میلیاردها سال قبل در مریخ وجود داشته، بر اثر آسیب جدی به اتمسفر و تغییر اقلیم از بین رفته است. مریخِ امروزی بسیار سرد و خشک است، اما شواهد نشان می‌دهد این سیاره روزگاری دارای رودخانه، دریاچه و حتی اقیانوس بوده است، به عبارت دیگر، شرایط محیطی مریخِ باستان به‌گونه‌ای بوده که می‌توانست امکان بقای حیات میکروبی را فراهم کند. اکنون دانشمندان آمریکایی دریافته‌اند فعالیت میکروب‌های موجود در سطح سیاره سرخ، عاملی برای از بین رفتن اتمسفر این سیاره بوده است.

Radio Eram

FREE
VIEW