ویدئو / طرح «هزار استعداد» چین؛‌ الگوی مناسب برای بازگشت نخبگان

چین در سال ۲۰۰۸ برنامه‌ای موسوم به طرح «هزار استعداد» را کلید زد تا دانشمندان چینیِ مقیم کشورهای دیگر و محققان خارجی را به زندگی و کار در داخل این کشور ترغیب کند. اکنون «مجله ساینس» در مقاله‌ای، عملکرد دانشمندان چینی را که در کشور دیگری زندگی و تحصیل کرده ‌و سپس به کشورشان بازگشته‌اند، مورد بررسی قرار داده است.

چین در سال ۲۰۰۸ برنامه‌ای موسوم به طرح «هزار استعداد» را کلید زد تا دانشمندان چینیِ مقیم کشورهای دیگر و محققان خارجی را به زندگی و کار در داخل این کشور ترغیب کند. اکنون «مجله ساینس» در مقاله‌ای، عملکرد دانشمندان چینی را که در کشور دیگری زندگی و تحصیل کرده ‌و سپس به کشورشان بازگشته‌اند، مورد بررسی قرار داده است.

Radio Eram

FREE
VIEW