ویدئو / طرح «میدان مشق»، بعد از ۱۸ سال هنوز در نقطه آغاز

طرح ساماندهی میدان مشق سال ۸۲ توسط هیات دولت تصویب شد تا این میدانِ تاریخی، در قالب طرح گسترش موزه ملی ایران، به قطب تاریخی - فرهنگی تهران، تبدیل شود. قرار شد همۀ نهادهای دولتی مستقر در میدان مشق بین خیابان‌های امام خمینی، فردوسی،‌ سی‌تیر و سرهنگ سخایی،‌ ساختمان‌هایشان را برای گسترش موزه ملی ایران واگذار کنند. در طول این مدت مسئولان مختلف در مدیریت شهری و میراثی قول و قرارهایی دادند ولی طرح هیچگاه اجرایی و عملی نشد. حالا بعد از گذشت چندین سال، قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، از وقوع اتفاقات خوبی برای این میدان تاریخی در آینده‌ای نزدیک خبر می‌دهد.

طرح ساماندهی میدان مشق سال ۸۲ توسط هیات دولت تصویب شد تا این میدانِ تاریخی، در قالب طرح گسترش موزه ملی ایران، به قطب تاریخی – فرهنگی تهران، تبدیل شود. قرار شد همۀ نهادهای دولتی مستقر در میدان مشق بین خیابان‌های امام خمینی، فردوسی،‌ سی‌تیر و سرهنگ سخایی،‌ ساختمان‌هایشان را برای گسترش موزه ملی ایران واگذار کنند. در طول این مدت مسئولان مختلف در مدیریت شهری و میراثی قول و قرارهایی دادند ولی طرح هیچگاه اجرایی و عملی نشد. حالا بعد از گذشت چندین سال، قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، از وقوع اتفاقات خوبی برای این میدان تاریخی در آینده‌ای نزدیک خبر می‌دهد.

Radio Eram

FREE
VIEW