ویدئو / ششمین انقراض حیات در کره زمین در راه است؟

کره زمین تاکنون با پنج رویداد «انقراض جمعی» روبه‌رو شده و اکنون دانشمندان هشدار داده‌اند که امکان آغاز «ششمین» انقراض جمعی وجود دارد. تغییرات اقلیمی که ناشی از فعالیت‌های بشر است، آلودگی محیط زیست و آسیب بشر به خشکی‌ها و اقیانوس‌ها، به سرعت در حال تغییر چهره کره زمین هستند؛ فرآیندی که وفق‌پذیری گونه‌های گیاهی و جانوری با این تغییرات را با چالش جدی روبه‌رو کرده است. اما انقراض جمعی چیست؟

کره زمین تاکنون با پنج رویداد «انقراض جمعی» روبه‌رو شده و اکنون دانشمندان هشدار داده‌اند که امکان آغاز «ششمین» انقراض جمعی وجود دارد. تغییرات اقلیمی که ناشی از فعالیت‌های بشر است، آلودگی محیط زیست و آسیب بشر به خشکی‌ها و اقیانوس‌ها، به سرعت در حال تغییر چهره کره زمین هستند؛ فرآیندی که وفق‌پذیری گونه‌های گیاهی و جانوری با این تغییرات را با چالش جدی روبه‌رو کرده است. اما انقراض جمعی چیست؟

Radio Eram

FREE
VIEW