ویدئو / استفاده از ویروس تب‌خال برای درمان سرطان

دانشمندان حاضر در کنفرانس پزشکی پاریس می‌گویند با ایجاد تغییرات ژنتیکی در گونه‌ای از «ویروس هرپِس» (عامل بوجود آمدن تب‌خال) این ویروس را به عاملی برای نابودی سلول‌های سرطانی تبدیل کرده‌اند. نتایج آزمایشات بالینی این ویروس روی انسان حاکی از تأثیرات نویدبخش و بی‌خطر این روش برای از بین بردن سلول‌های سرطانی است. این نتایج نشان می‌دهد که روش مذکور در یک بیمار منجر به درمان کامل سرطان شده و باعث کوچکتر شدن تومور در بیماران دیگر شده است.

دانشمندان حاضر در کنفرانس پزشکی پاریس می‌گویند با ایجاد تغییرات ژنتیکی در گونه‌ای از «ویروس هرپِس» (عامل بوجود آمدن تب‌خال) این ویروس را به عاملی برای نابودی سلول‌های سرطانی تبدیل کرده‌اند. نتایج آزمایشات بالینی این ویروس روی انسان حاکی از تأثیرات نویدبخش و بی‌خطر این روش برای از بین بردن سلول‌های سرطانی است. این نتایج نشان می‌دهد که روش مذکور در یک بیمار منجر به درمان کامل سرطان شده و باعث کوچکتر شدن تومور در بیماران دیگر شده است.

Radio Eram

FREE
VIEW