ویدئو / از مرگ شاعر تا دست کوتاه اصغر فرهادی در گلدن گلوب

در این شماره از بسته اخبار فرهنگ و هنر ایسنا، خبرهایی از درگذشت بکتاش آبتین - شاعر و مستندساز زندانی - و حواشی بعد از آن تا دست کوتاه اصغر فرهادی از جوایز گلدن گلوب، درگذشت ایرج پزشک‌زاد - نویسند، طنزپرداز و خالق «دایی جان ناپلئون» - و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم.

در این شماره از بسته اخبار فرهنگ و هنر ایسنا، خبرهایی از درگذشت بکتاش آبتین – شاعر و مستندساز زندانی – و حواشی بعد از آن تا دست کوتاه اصغر فرهادی از جوایز گلدن گلوب، درگذشت ایرج پزشک‌زاد – نویسند، طنزپرداز و خالق «دایی جان ناپلئون» – و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم.

Radio Eram

FREE
VIEW