ویدئو / از طراحی یک خودروی پرنده جدید تا تشخیص کرونا با یک سرفه

ویدئو / از طراحی یک خودروی پرنده جدید تا تشخیص کرونا با یک سرفه در این شماره از بستۀ اخبار علم و فناوری ایسنا، خبرهایی از یک تحقیق جدید دربارۀ ارتباط میان افسردگی و سکتۀ مغزی، تشخیص کووید-۱۹ با یک سرفه، پیش‌بینی آینده توسط خفاش‌ها و دو خبر دیگر را مرور می‌کنیم. دریافت 37 MB مترجم: محمدرضا قاسمی / تدوینگر: امیرحسین شهسواری / گوینده: آرام توکلی

ویدئو / از طراحی یک خودروی پرنده جدید تا تشخیص کرونا با یک سرفه

ویدئو / از طراحی یک خودروی پرنده جدید تا تشخیص کرونا با یک سرفه

در این شماره از بستۀ اخبار علم و فناوری ایسنا، خبرهایی از یک تحقیق جدید دربارۀ ارتباط میان افسردگی و سکتۀ مغزی، تشخیص کووید-۱۹ با یک سرفه، پیش‌بینی آینده توسط خفاش‌ها و دو خبر دیگر را مرور می‌کنیم.

دریافت 37 MB

مترجم: محمدرضا قاسمی / تدوینگر: امیرحسین شهسواری / گوینده: آرام توکلی