ویدئو / از جاه‌طلبی فضایی چین تا بازسازی سلول‌های آسیب‌دیده قلب

در این شماره از بسته اخبار علم و فناوری ایسنا، خبرهایی از نابودی موثر سلول‌های سرطانی با نور، بازسازی سلول‌های قلب به وسیله الگوهای ژنتیکی mRNA، تلاش چین برای سبقت از آمریکا و اروپا در یک مأموریت فضایی و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم.

در این شماره از بسته اخبار علم و فناوری ایسنا، خبرهایی از نابودی موثر سلول‌های سرطانی با نور، بازسازی سلول‌های قلب به وسیله الگوهای ژنتیکی mRNA، تلاش چین برای سبقت از آمریکا و اروپا در یک مأموریت فضایی و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم.

Radio Eram

FREE
VIEW