ویدئو / آیندۀ واکسن‌های کرونا چه خواهد شد؟

با ادامه تلاش‌ها برای متوقف کردن همه‌گیری کرونا، اکنون این سوال مطرح است که واکسن‌های کنونی برای چه مدت استفاده خواهند شد؟ واکسن‌هایی که تا امروز استفاده شده، باعث کاهش قابل توجه موارد مرگ و میر شده، اما همچنان شاهد موج‌های کرونا در برخی نقاط جهان هستیم. وضعیت واکسن‌های استنشاقی چگونه است و آینده واکسن‌های کووید-۱۹ به کدام سمت و سو خواهد رفت؟

با ادامه تلاش‌ها برای متوقف کردن همه‌گیری کرونا، اکنون این سوال مطرح است که واکسن‌های کنونی برای چه مدت استفاده خواهند شد؟ واکسن‌هایی که تا امروز استفاده شده، باعث کاهش قابل توجه موارد مرگ و میر شده، اما همچنان شاهد موج‌های کرونا در برخی نقاط جهان هستیم. وضعیت واکسن‌های استنشاقی چگونه است و آینده واکسن‌های کووید-۱۹ به کدام سمت و سو خواهد رفت؟

Radio Eram

FREE
VIEW