ویدئو / «آرتِمیس ۱»؛ نخستین گام برای بازگشت فضانوردان به ماه

ناسا روز شنبه (۵ آذر) اعلام کرد که در قالب مأموریت «آرتمیس ۱»، «فضاپیمای اوریون» با موفقیت در مدار کرۀ ماه قرار گرفته است. فضاپیمای اوریون قرار است برای نخستین بار پس از سال ۱۹۷۲، زمینه گام نهادن فضانوردان بر خاک ماه را فراهم کند. هدف مأموریت آرتمیس ۱ این است که از عملکرد صحیح فضاپیمای اوریون که بدون سرنشین در مدار ماه قرار گرفته، اطمینان حاصل کند. با موفقیت در مأموریت آرتمیس ۱، ناسا مأموریت‌های آرتمیس ۲ و ۳ را در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ کلید خواهد زد. در مأموریت آرتمیس ۲، فضانوردان با فضاپیمای اوریون در مدار ماه قرار می‌گیرند، اما بر سطح این قمر فرود نمی‌آیند.

ناسا روز شنبه (۵ آذر) اعلام کرد که در قالب مأموریت «آرتمیس ۱»، «فضاپیمای اوریون» با موفقیت در مدار کرۀ ماه قرار گرفته است. فضاپیمای اوریون قرار است برای نخستین بار پس از سال ۱۹۷۲، زمینه گام نهادن فضانوردان بر خاک ماه را فراهم کند. هدف مأموریت آرتمیس ۱ این است که از عملکرد صحیح فضاپیمای اوریون که بدون سرنشین در مدار ماه قرار گرفته، اطمینان حاصل کند. با موفقیت در مأموریت آرتمیس ۱، ناسا مأموریت‌های آرتمیس ۲ و ۳ را در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ کلید خواهد زد. در مأموریت آرتمیس ۲، فضانوردان با فضاپیمای اوریون در مدار ماه قرار می‌گیرند، اما بر سطح این قمر فرود نمی‌آیند.

Radio Eram

FREE
VIEW