ویدئویی که کپسول “اوریون” از ماه ثبت کرده است

کپسول "اوریون" ماموریت "آرتمیس۱" ویدئویی را ثبت کرده است که ماه را در پس‌زمینه نشان می‌دهد.

کپسول "اوریون" ماموریت "آرتمیس۱" ویدئویی را ثبت کرده است که ماه را در پس‌زمینه نشان می‌دهد.

Radio Eram

FREE
VIEW