وکیل خانواده‌های قربانیان سانچی از ارائه مدارک به دادگاه فدرال در آینده نزدیک خبر داد

وکیل شماری از خانواده‌های خدمه نفتکش سانچی می‌گوید که موظف شده مدارک طبقه‌بندی‌شده در مورد این سانحه را تا ۱۵ بهمن‌‌ماه آینده در اختیار دادگاه فدرال آمریکا قرار دهد.

وکیل شماری از خانواده‌های خدمه نفتکش سانچی می‌گوید که موظف شده مدارک طبقه‌بندی‌شده در مورد این سانحه را تا ۱۵ بهمن‌‌ماه آینده در اختیار دادگاه فدرال آمریکا قرار دهد.

Radio Eram

FREE
VIEW