وکلای خانواده امینی خواستار ارائه پرونده مهسا امینی برای مطالعه شدند

وکلای خانواده امینی خواستار آن شدند که به «اعتراض قانونی» آن‌ها به رأی کمیسیون پزشکی قانونی توجه شده و «درخواست‌ها مبنی بر در دسترس قرار گرفتن اصل پرونده برای مطالعه عملی شود».

وکلای خانواده امینی خواستار آن شدند که به «اعتراض قانونی» آن‌ها به رأی کمیسیون پزشکی قانونی توجه شده و «درخواست‌ها مبنی بر در دسترس قرار گرفتن اصل پرونده برای مطالعه عملی شود».

Radio Eram

FREE
VIEW