ون‌گوگ؛ سومین قربانی حمله با سوپ نخودفرنگی

تهران- ایرنا- تعدادی فعالان محیط زیست و معترضان به تغییرات اقلیمی در سلسله حملات نمادین به آثار هنری شناخته شده جهان؛ اینبار ظرف سوپ نخودفرنگی خود را روی تابلو نقاشی مشهور «برزگر» اثر ونسان ون‌گوگ ریختند.

تهران- ایرنا- تعدادی فعالان محیط زیست و معترضان به تغییرات اقلیمی در سلسله حملات نمادین به آثار هنری شناخته شده جهان؛ اینبار ظرف سوپ نخودفرنگی خود را روی تابلو نقاشی مشهور «برزگر» اثر ونسان ون‌گوگ ریختند.

Radio Eram

FREE
VIEW