وقوع اَبَرسونامی در مریخ با اصابت سیارک غول‌پیکر

پژوهشگران می‌گویند، برخورد یک سیارک غول آسا با مریخ منجر به رویدادی مشابه با عامل انقراض دایناسورها در کره زمین شده است.

پژوهشگران می‌گویند، برخورد یک سیارک غول آسا با مریخ منجر به رویدادی مشابه با عامل انقراض دایناسورها در کره زمین شده است.

Radio Eram

FREE
VIEW