وظیفه صندوق هنر تقویت بستر هنرکارت است/ امضای تفاهمنامه با کانون جهانگردی و اتومبیلرانی

تهران- ایرنا- مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با اشاره به انعقاد تفاهم نامه با کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، هنرکارت را یک بستر دانست و گفت: وظیفه ما تقویت این بستر است تا سازمان‌های خدمات‌محور برای ارائه خدمات به جامعه فرهنگ و هنر و رسانه تشویق شوند.

تهران- ایرنا- مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با اشاره به انعقاد تفاهم نامه با کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، هنرکارت را یک بستر دانست و گفت: وظیفه ما تقویت این بستر است تا سازمان‌های خدمات‌محور برای ارائه خدمات به جامعه فرهنگ و هنر و رسانه تشویق شوند.

Radio Eram

FREE
VIEW