وزیر میراث مراتب ثبت ملی ۹ اثر طبیعی سمنان را ابلاغ کرد

وزیر میراث مراتب ثبت ملی ۹ اثر طبیعی سمنان را ابلاغ کردبه‌ گزارش میراث‌آریا، در نامه علی‌اصغر مونسان به علیرضا آشناگر استاندار سمنان آمده است: در اجرای تبصره ماده ۲ قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب دی‌ماه ۱۳۸۲ و آیین‌نامه اجرایی آن، مصوب چهارم مرداد ۱۳۸۴ به شماره ۲۶۹۷۵/ت ۳۲۹۱۵ ه، هیئت وزیران با موضوع ثبت میراث طبیعی ارزشمند کشور در فهرست میراث طبیعی ملی چشمه آب معدنی تلخاب (تلخ او) واقع در استان سمنان، شهرستان سرخه، بخش مرکزی، دهستان لاسگرد، روستای لاسجرد پس از تشریفات قانونی لازم به شماره ۴۹۸ در فهرست میراث طبیعی ملی کشور به ثبت رسید، ابلاغ می‌شود. اثر مذکور ضمن رعایت حقوق مالکانه، تحت نظارت و حمایت این وزارت است و تدوین ضوابط حفاظتی و تعیین عرصه و حریم این اثر بر عهده این وزارت خواهد بود، هرگونه دخل و تصرف یا اقدام و عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر در اصالت اثر شود، ممنوع است. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب برای اطلاع و اجرا به مقامات و مسئولان ذی‌ربط استان ابلاغ و از نتیجه این وزارت را مطلع نمایند. همچنین در هشت نامه‌ جداگانه از سوی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنا..

وزیر میراث مراتب ثبت ملی ۹ اثر طبیعی سمنان را ابلاغ کرد

به‌ گزارش میراث‌آریا، در نامه علی‌اصغر مونسان به علیرضا آشناگر استاندار سمنان آمده است: در اجرای تبصره ماده ۲ قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب دی‌ماه ۱۳۸۲ و آیین‌نامه اجرایی آن، مصوب چهارم مرداد ۱۳۸۴ به شماره ۲۶۹۷۵/ت ۳۲۹۱۵ ه، هیئت وزیران با موضوع ثبت میراث طبیعی ارزشمند کشور در فهرست میراث طبیعی ملی چشمه آب معدنی تلخاب (تلخ او) واقع در استان سمنان، شهرستان سرخه، بخش مرکزی، دهستان لاسگرد، روستای لاسجرد پس از تشریفات قانونی لازم به شماره ۴۹۸ در فهرست میراث طبیعی ملی کشور به ثبت رسید، ابلاغ می‌شود.

اثر مذکور ضمن رعایت حقوق مالکانه، تحت نظارت و حمایت این وزارت است و تدوین ضوابط حفاظتی و تعیین عرصه و حریم این اثر بر عهده این وزارت خواهد بود، هرگونه دخل و تصرف یا اقدام و عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر در اصالت اثر شود، ممنوع است.

خواهشمند است دستور فرمایید مراتب برای اطلاع و اجرا به مقامات و مسئولان ذی‌ربط استان ابلاغ و از نتیجه این وزارت را مطلع نمایند.

همچنین در هشت نامه‌ جداگانه از سوی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مراتب ثبت ملی هشت میراث طبیعی به استاندار سمنان به شرح زیر اعلام شد.

چنار کهنسال ارمیان واقع در شهرستان میامی، بخش مرکزی، دهستان میامی، روستای ارمیان، جنب مقبره ارمیای نبی (ع) به شماره ۵۲۳

درخت کهنسال چنار سوخته واقع در شهرستان شاهرود، شهر شاهرود، خیابان شهید رجایی، میدان قیام به شماره ۵۴۴

مجموعه درختان کهنسال گذر عمارت و کوچه ولیعصر واقع در شهرستان میامی، بخش مرکزی، شهر میامی، بلوار امام رضا (ع) به شماره ۵۴۵

درخت چنار کهنسال روستای ایج واقع در شهرستان سرخه، بخش مرکزی، دهستان لاسگرد، روستای ایج به شماره ۵۴۶

دریاچه نمک واقع در شهرستان گرمسار به شماره ۵۹۱

درخت چنار کهنسال تویه دروار واقع در شهرستان دامغان، روستای تویه، محله چناران به شماره ۶۵۰

غار دربند واقع در شهرستان مهدی‌شهر، جاده جنب دانشکده روانشناسی، خیابان دربند به شماره ۶۵۱

مجموعه درختان چنار چشمه علی واقع در شهرستان دامغان، مجموعه تاریخی‌تفریحی چشمه‌علی به شماره ۶۵۲

روند مراتب ثبت آثار فرهنگی تاریخی و ملی در اجرای قانون راجع به حفظ آثار ملی همچنان ادامه دارد و با جدیت از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حال انجام و پیگیری است و تقریبا بطور میانگین هر هفته مواردی از آن توسط وزیر میراث فرهنگی در نامه های جداگانه مراثب ثبت ملی این آثار به استانداران و مسئولان استانها ابلاغ می شود.