وزیر میراث فرهنگی از خودروهای تاریخی نمایشگاه گردشگری بازدید کرد

تهران- ایرنا- غرفه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و سی و پنجمین نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران با بازدید وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آغاز به کار کرد.

تهران- ایرنا- غرفه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و سی و پنجمین نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران با بازدید وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آغاز به کار کرد.

Radio Eram

FREE
VIEW