وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: موسیقی نواحی از میراث مانای فرهنگی ایران پهناور است

گرگان - ایرنا - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: موسیقی نواحی و مقامی از میراث مانای فرهنگی ایران بزرگ و پهناور است.

گرگان – ایرنا – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: موسیقی نواحی و مقامی از میراث مانای فرهنگی ایران بزرگ و پهناور است.

Radio Eram

FREE
VIEW